Ταινία_διακολπικής_στήριξηΤαινία διακολπικής στήριξης ουρήθρας. Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται με μία κυρτή και ατραυματική βελόνα οδηγό, μέσω μίας μόνο τομής στο κολπικό τοίχωμα.

2015 © Copyright -