Η ακράτεια ούρων από προσπάθεια είναι η κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται ακούσια απώλεια ούρων (δηλαδή απώλεια ούρων παρά τη θέληση της γυναίκας ) όταν η γυναίκα βήχει, γελάει, φταρνίζεται, όταν σηκώνει βάρος, όταν γυμνάζεται η ακόμα και όταν σηκώνεται από την καρέκλα της.
Ποιες μέθοδοι θεραπείας υπάρχουν για τη γυναικεία ακράτεια ?
Η ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
Πως γίνεται η επέμβαση τοποθέτησης της ταινίας ?
Η επέμβαση είναι απλή και σύντομη (μόνο 20 λεπτά) και μπορεί να γίνει με γενική η με επισκληρίδειο αναισθησία.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το θετικό αποτέλεσμα είναι άμεσο
Την επόμενη ημέρα οι γυναίκες είναι εγκρατείς και μπορούν να επανέλθουν στις δραστηριότητες τους.

Τύποι ταινιών
monarcΠλέγμα στήριξης ουρήθρας.Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται με ελικοειδείς βελόνες μίας χρήσης, με προσπέλαση δια μέσω του θυροειδούς τρήματος ‘από έξω προς τα έσω’.

2015 © Copyright -