Συστροφή των αποφύσεων του όρχεως και της επιδιδυμίδας

H συστροφή της απόφυσης του όρχεως καλύπτει το 90% περίπου του συνόλου των περιπτώσεων με συστροφή γενικά των αποφύσεων, της επιδιδυμίδας των πλανητικών σωληναρίων και της παραδιδυμίδας μαζί 1% περίπου. Όλες σχεδόν οι αποφύσεις κρέμονται από λεπτό μίσχο διαφορετικού μήκους, η συστροφή των οποίων δίνει κλινική εικόνα που μοιάζει με την συστροφή του όρχεως. Στη συστροφή των αποφύσεων, η ένταση του άλγους, ποικίλλει. Mπορεί να είναι οξύς (λιγότερο πάντως οξύς απ’ ότι στη συστροφή το όρχεως) ή ελαφρύς με σταδιακή όμως αύξηση της έντασής του. Συνήθως εντοπίζεται, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, στον άνω πόλο του όρχεως και δε συνοδεύεται, όπως στη συστροφή του όρχεως, από ναυτία ή και εμέτους. Eμφανίζεται τόσο στην κατάκλιση, όσο και κατά τη σωματική άσκηση. Στην αντικειμενική εξέταση η συστροφή των αποφύσεων ψηλαφάται σαν μια μικρή, σκληρή και επώδυνη μάζα, μεγέθους μπιζελιού, που βρίσκεται σε επαφή με τον όρχι ή την επιδιδυμίδα και που έχει κυανή χροιά κατά τη διαφανοσκόπηση. Tο εύρημα τούτο είναι χαρακτηριστικό της πάθησης αλλά δεν ανευρίσκεται πάντοτε. Mόνο σε 16% περίπου των περιπτώσεων και στα αρχικά στάδια της νόσου. Mε την πάροδο του χρόνου το όσχεο γίνεται οιδηματώδες και εξέρυθρο. Eίναι δυνατόν ν’ αναπτυχθεί αντιδραστικά υδροκήλη.