Στυτική δυσλειτουργία

Η δυσλειτουργία της στύσης χαρακτηρίζεται ως ένα νευρο-αγγειακό φαινόμενο κι έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης στύσης με αρκετή σκληρότητα και διάρκεια ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική σεξουαλική επαφή για τουλάχιστον 6 μήνες. Περισσότεροι από 200.000.000 άνδρες στον κόσμο πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία και στο μέλλον ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά ενώ τουλάχιστον 300.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσλειτουργίας στύσης.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά, οργανικά ή μεικτά αίτια.

Οργανικά αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας

Τα οργανικά αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας διακρίνονται σε:

 • Αγγειακά
 • Νευρογενή
 • Ορμονικά
 • Ανατομικά
 • Οφειλόμενα σε ουσίες

Περισσότερα…
 
Τι βοηθά στη διατήρηση της καλής στύσης

 • Διακοπή καπνίσματος
 • Μείωση αλκοόλ
 • Σωστή δίαιτα
 • Γυμναστική
 • Μείωση του stress

Πως αντιμετωπίζεται

Πρώτη δυνατότητα:
Α) Φάρμακα από το στόμα:

 • Σιλδεναφίλη (VIAGRA®).
 • Τανταλαφίλη (CIALIS®).
 • Βαρδεναφίλη (LEVITRA®).
 • Απομορφίνη (UPRIMA®).

B) Συσκευή VACUUM (δρα μέσω κενού αέρος προκαλώντας τεχνητή στύση).

Δεύτερη δυνατότητα:
Α) Ενδοπεϊκές ενέσεις (CAVERJECT®, διάφορα μείγματα).
Β) Ενδοουρηθρική τοποθέτηση ουσιών που προκαλούν στύση.

Τρίτη δυνατότητα:
Α) Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων, οι οποίες αποτελούν μία αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση.
Β) Επεμβάσεις επαναιμάτωσης για ειδικές κατηγορίες ασθενών.