Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής

Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι μια από τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες και αποτελεί το συχνότερο αίτιο απόφραξης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. H πυελοουρητηρική συμβολή (ΠΟΣ) είναι το σημείο εκείνο που ο ουρητήρας συνδέεται με την νεφρική πύελο.

Η στένωση της ΠΟΣ μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Στην πρώτη περίπτωση είναι συγγενής, υπάρχει δηλαδή από τη γέννηση και οφείλεται σε τοπική ανωμαλία της περιοχής, ενώ στη δεύτερη είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης πάθησης που αποφράσσει, στραγγαλίζει ή πιέζει την ΠΟΣ όπως η λιθίαση.

Η πάθηση μερικές φορές είναι τελείως ασυμπτωματική και ανακαλύπτεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία) ή κατά την κλινική εξέταση (ψηλάφηση μάζας στο νεφρό, ιδιαίτερα στα παιδιά). Συνήθως εκδηλώνεται με πόνο στην οσφυϊκή χώρα ή με συμπτώματα ουρολοίμωξης.

Η θεραπεία της στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι χειρουργική. Έχουν περιγραφεί διάφορες επεμβάσεις, που όλες αποσκοπούν στην καλή παροχέτευση των ούρων. Φαίνεται ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος και τη δημιουργία νέας αναστόμωσης (πυελοπλαστική). Το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου είναι άνω του 90%.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοικτά, δηλαδή με τομή στη περιοχή του νεφρού, είτε λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Εάν η στένωση παραμείνει χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως λοιμώξεις, νεφρολιθίαση, χρόνιο πόνο και τελικά πλήρη καταστροφή του νεφρού με απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.