Παθήσεις του Νεφρού

 • Λαπαροσκοπική απλή νεφρεκτομή.
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων του νεφρού.
 • Λαπαροσκοπική βιοψία νεφρού.
 • Λαπαροσκοπική νεφροπηξία.
 • Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή.
 • Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή.
 • Λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομή.

Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και Ουρητήρα

 • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική.
 • Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή.
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα.
 • Λαπαροσκοπική ουρητηροκυστεονεοστομία.

Παθήσεις του Επινεφριδίου

 • Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή

Παθήσεις του Προστάτη

 • Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

 • Λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή με λεμφαδενεκτομή και τη δυνατότητα δημιουργίας μίας ορθότοπης νεοκύστης.
 • Λαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομή.

Παθήσεις των όρχεων

 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κιρσοκήλης.
 • Λαπαροσκοπική ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή σε καρκίνο του όρχεως.

Σε περίπτωση πτώσης του πυελικού εδάφους και ακράτεια από προσπάθεια στη γυναίκα:

 • Λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία κατά Burch.

Άλλες παθήσεις

 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση βουβωνοκήλης.