Τι είναι η κήλη;

Κήλη ονομάζεται η προβολή ενδοκοιλιακού σπλάγχνου μέσα από κάποιο φυσιολογικό τρήμα της επιφάνειας του σώματος. Οι πιο γνωστές κήλες είναι η βουβωνοκήλη, η υδροκήλη, η ομφαλοκήλη, η επιγαστρική κήλη και η κιρσοκήλη.

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη ονομάζεται η κιρσοειδής διεύρυνση των φλεβών του όρχεως, οι οποίες ονομάζονται σπερματικές φλέβες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά. Η πάθηση οφείλεται σε ανεπάρκεια των βαλβίδων που υπάρχουν μέσα στις φλέβες και, κανονικά, επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο από την περιφέρεια προς το κέντρο, ενώ όταν ανεπαρκούν, το αίμα μπορεί να παλινδρομεί από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες φλέβες, πράγμα που έχει ως συνέπεια την κιρσοειδή διεύρυνση των σπερματικών φλεβών. Πρόκειται για μια σχετικά συχνή πάθηση, που εμφανίζεται, σε διάφορους βαθμούς, στο 15% των ενηλίκων και αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας.

Συνήθως ανακαλύπτεται τυχαία, είτε από το παιδί, είτε από τους γονείς του. Στην ψηλάφηση δίνει την εντύπωση μιας μαλακής μάζας, χωρίς σαφή όρια, αποτελούμενης από μικρότερα στοιχεία, που το μέγεθός της υποχωρεί, όταν το άτομο ξαπλώνει και μεγαλώνει ξαφνικά, όταν σηκωθεί όρθιο. Η ανάπτυξη κιρσοκήλης στην παιδική ηλικία έχει προοδευτικά δυσμενή επίδραση στον όρχι, με επιδείνωση της λειτουργίας του και των παραμέτρων που καθορίζουν τη ζωτικότητα του σπέρματος.

Επειδή η επίδραση της κιρσοκήλης είναι βαθμιαία, η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης, καθώς και η διάγνωση της υποκλινικής κιρσοκήλης (αυτής δηλαδή που δεν έχει δώσει πλήρη συμπτωματολογία) είναι πολύ σημαντική για τη θεραπεία και την αποτροπή των επιπλοκών της νόσου. Είναι ενδεικτικό ότι, στους ενήλικες, μετά τη θεραπεία, παρατηρείται σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 85-100% των ασθενών με μικρή και μεσαία κιρσοκήλη, ενώ στους ασθενείς με μεγάλη κιρσοκήλη το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50%.

Η αρχή της χειρουργικής θεραπείας (Ανοιχτά ή Λαπαροσκοπικα ή Ρομποτικά) είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών.

Βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη οφείλεται στην παραμονή ανοικτού του πόρου μέσα από τον οποίο ο όρχις κατεβαίνει στο όσχεο. Αυτός ο πόρος λέγεται ελυτροπεριτοναϊκός και στα περισσότερα παιδιά έχει ήδη κλείσει ή κλείνει, πολύ γρήγορα, μετά τη γέννηση. Όταν παραμένει ανοιχτός, φέρνει σε επικοινωνία το όσχεο με την κοιλιά και ανάλογα με το μέγεθός του μπορεί να αφήσει να περάσει μέσα από αυτό έντερο, οπότε σχηματίζεται η βουβωνοκήλη ή όταν είναι αρκετά μικρός, περνάει μονάχα νερό, το οποίο περιβάλλει τον όρχι και έχουμε την υδροκήλη. Η βουβωνοκήλη πρέπει να διορθώνεται (Ανοιχτά ή Λαπαροσκοπικά ή Ρομποτικά) αμέσως μετά τη διάγνωση, γιατί υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος περίσφιγξης.

Υδροκήλη

Η υδροκήλη δεν έχει τον κίνδυνο της βουβωνοκήλης. Παρατηρείται σε πολλά μωρά, αλλά τις περισσότερες φορές υποχωρεί μόνη της, μιας και μετά από λίγους μήνες ο πόρος αυτός κλείνει μόνος του και το υγρό απορροφάται. Έτσι, διεθνώς, οι υδροκήλες απλώς παρακολουθούνται μέχρι την ηλικία των 12 έως 18 μηνών και εάν παραμένουν μετά από αυτή την ηλικία, τότε διορθώνονται, γιατί χαρακτηρίζονται σαν επικοινωνούσες υδροκήλες ή αληθινές βουβωνοκήλες.

Ομφαλοκήλη

Οι ομφαλοκήλες xαρακτηρίζονται από την προβολή, συνήθως, λίπους κάτω από το δέρμα του ομφαλού. Δεν έχουν κανένα κίνδυνο περίσφιξης και γι’ αυτό δε συνιστούν επείγουσα πάθηση. Οι περισσότερες ομφαλοκήλες, εάν περιμένει κανείς έως την ηλικία των 3-4 ετών, εξαφανίζονται από μόνες τους, γιατί σε πολλά παιδιά ο ομφαλικός δακτύλιος ουλοποιείται έτσι αργά.

Επιγαστρική κήλη

Σε αντίθεση με την ομφαλοκήλη, η επιγαστρική κήλη, η οποία μπορεί να είναι πολύ κοντά στον ομφαλό και συνήθως πιο πάνω από αυτόν, δεν κλείνει μόνη της και σε περίπτωση που ενοχλεί τον ασθενή με πόνο ή αυξάνεται σε μέγεθος, διορθώνεται χειρουργικά.

Σπερματοκήλη

Η σπερματοκήλη είναι η παθολογική διόγκωση της επιδιδυμίδας και του σπερματικού τόνου, που περιέχει υγρό με σπερματοζωάρια.