Καρκίνος του Νεφρού

Το Νεφρικό Καρκίνωμα (ΝΚ) είναι ένας όγκος οποίος δημιουργείται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων συγκεκριμένων περιοχών του νεφρού. Είναι το τρίτο σε συχνότητα νεόπλασμα του ουροποιογεννητικού συστήματος στον άνδρα.

Στις ημέρες μας με την εξάπλωση της προληπτικής ιατρικής με την συχνότερη επίσκεψη των ασθενών στον Ουρολόγο και με την συχνότερη χρησιμοποίηση απεικονιστικών μεθόδων όπως ο υπέρηχος (υπάρχει πλέον σχεδόν σε όλα τα ιατρεία των Ουρολόγων) και η αξονική τομογραφία, οι πιο πολλοί όγκοι του νεφρού διαγιγνώσκονται στο ασυμπτωματικό στάδιο.

Η διάγνωση του ΝΚ γίνεται στην εποχή μας σπανιότερα με τα συμπτώματα αλλά κυρίως με την βοήθεια του υπερηχογραφικού έλεγχου, της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η διαδερμική ή ανοιχτή βιοψία δεν συνιστάται στη προεγχειρητική διάγνωση του ΝΚ και αυτό γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς του όγκου και γιατί τα αποτελέσματα τις ιστολογικής εξέτασης με αυτή τη μέθοδο δεν είναι πάντα αξιόπιστα.

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία του ΝΚ είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου η οποία γίνεται είτε με αφαίρεση όλου του νεφρού (Ανοιχτη η Λαπαροσκοπική η Ρομποτικη ριζική νεφρεκτομή ), είτε με μερική εκτομή τμήματος του νεφρού με τον όγκο (Ανοιχτη η Λαπαροσκοπική η Ρομποτικη Μερική Νεφρεκτομή).