Χαλάρωση κόλπου

Οι διαταραχές του πυελικού εδάφους, με την κολπική χαλάρωση και την πρόπτωση των οργάνων της πυέλου που επιφέρουν, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την καλύτερη αντιμετώπιση και λύση του προβλήματος.

Η μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε νέα ειδικά υλικά για τη χειρουργική θεραπεία των προβλημάτων αυτών, αυξάνοντας τις προσδοκίες των γυναικών για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Την κλασική χειρουργική επέμβαση , γνωστή ως κολπορραφία, έρχονται να αντικαταστήσουν σύγχρονες εξελιγμένες τεχνικές με τη χρήση ειδικών πλεγμάτων που είναι ειδικά και ανατομικά σχεδιασμένα να αποδίδουν την καλύτερη διόρθωση των βλαβών.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των νέων τεχνικών – πλεγμάτων είναι:
– οι κατά πολύ μειωμένες πιθανότητες υποτροπών που εμφανίζονται συχνά μετά από τις κλασσικές κολπορραφίες
– η πιο ορθή ανατομικά στήριξη και διόρθωση των ιστών
– η διατήρηση του κόλπου , που έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη σεξουαλική ζωή
– οι λιγότερες μέρες νοσηλείας και οι λιγότερο επώδυνες μέθοδοι

ELEVATE ANTERIOR

ELEVATE_ANTERIORΣύστημα πρόσθιας και κορυφαίας αποκατάστασης. Η τοποθέτηση γίνεται διακολπικά, χωρίς εξωτερικές τομές. Αμφίπλευρη καθήλωση στον ιερονωτιαίο σύνδεσμο και των έσω θυροειδών μυών. Η αυξημένη ελαστικότητα και ευκαμψία του πλέγματος επιτρέπει την καλύτερη ανατομική αποκατάσταση και βελτιώνει τη φυσική κινητικότητα του κόλπου.

2015 © Copyright -