Τα Επινεφρίδια

Τα επινεφρίδια είναι 2 μικροί αδένες που βρίσκονται πάνω στους αντίστοιχους νεφρούς στο βάθος της κοιλιάς. Κάθε επινεφρίδιο αποτελείται από το φλοιό και το μυελό, που παράγουν διαφορετικές ορμόνες.

Οι παθήσεις των επινεφριδίων είναι οι εξής:

  • Σύνδρομο Cushing
  • Σύνδρομο Conn
  • Συγγενής υπερπλασία
  • Φαιοχρωμοκύττωμα

Διαγνωστική προσέγγιση

Οι διάφορες παθήσεις δημιουργούν ποικιλία συμπτωμάτων. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικές αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI,).

Χειρουργική θεραπεία επινεφριδίων

Επεμβάσεις στα επινεφρίδια νεφρού (Ανοιχτα η Λαπαροσκοπικα η Ρομποτικα) γίνονται συνήθως, για σύνδρομο Cushing, σύνδρομο Conn, φαιοχρωμοκύττωμα και σπανιώτερα για μη λειτουργικούς όγκους (τυχαιώματα, μεταστατικός καρκίνος).