Η Ενδοουρολογία αποτελεί την υποειδικότητα της ουρολογίας που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της λιθίασης, αλλά και των όγκων ή των αιτιών απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.

Σε αντίθεση με την ανοιχτή χειρουργική, η Ενδοουρολογία εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μικρά ενδοσκόπια και εργαλεία, που εισέρχονται εντός του ουροποιητικού συστήματος είτε από φυσιολογικές οπές (π.χ. το έξω στόμιο ουρήθρας), είτε από τεχνικώς δημιουργηθείσες μικροσκοπικές οπές στο σώμα (όπως στη διαδερμική νεφρολιθοτριψία).

Η Ενδοουρολογία έχει μεγάλες εφαρμογές στη θεραπεία των λιθιάσεων και των όγκων του ουροποιητικού συστήματος. Όλες οι μορφές λιθίασης των νεφρών του ουρητήρα ή της κύστης και κάποιες μορφές όγκων των ουροφόρων οδών μπορεί να λυθούν και να θεραπευτούν, χρησιμοποιώντας τις χειρουργικές αρχές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Ενδοουρολογία.

Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι: μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επάνοδος στην προεγχειρητική λειτουργικότητα του ασθενούς, μικρότερη απώλεια αίματος.

Οι επεμβάσεις της Ενδοουρολογίας δεν είναι πάντα σύντομες, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι παρατεταμένης διάρκειας. Όμως, οι πολύ μικρές τομές μάς εξασφαλίζουν τη γρήγορη και δραματική ύφεση του μετεγχειρητικού άλγους, αλλά και τη γρηγορότερη επάνοδο της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού, πράγμα πολύ σημαντικό για την ανάρρωση του ασθενούς.

Το κέρδος για τον ασθενή είναι δηλαδή:

Α) η ταχύτατη ανάρρωση του και
Β) η απουσία μακροχρόνιων επιπλοκών, όπως στις κλασικές χειρουργικές τομές.

Οι επεμβάσεις της ενδουρολογίας που πραγματοποιούμε είναι οι εξής:

  • Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία
  • Ουρητηροσκόπηση
  • ΒΟΤΟΧ – Ενδοκυστικές Εχγύσεις
  • Διουρηθρική Προστατεκτομή
  • Διουρηθρική Εκτομή Θηλωμάτων Ουροδόχου Κύστεως