Έκτοπος ουρητήρας

Έκτοπος ουρητήρας είναι ο ουρητήρας που εκβάλλει σε έκτοπη θέση, χαμηλά στο τρίγωνο, στον αυχένα ή την οπίσθια ουρήθρα, κατά κανόνα συνοδεύεται από παλινδρόμηση των ούρων. Το ίδιο συμβαίνει και σε διπλό ουρητήρα, το ένα σκέλος του οποίου εκβάλλει έκτοπα.