Ο όρος Ανοιχτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα ή λαπαροτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση κατά την οποία η κοιλιά ανοίγεται για να υπάρχει πρόσβαση στα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας ή να επιθεωρηθούν.

Η Ανοιχτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα μπορεί να είναι επώδυνη, με τη συμμετοχή δυνατών φαρμάκων για τον πόνο, με κίνδυνο λοίμωξης, με σημαντική απώλεια αίματος και αυξημένο κίνδυνο για μετάγγιση. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, μια μακρά ανάρρωση (συχνά 6 εβδομάδες) είναι συνήθως απαραίτητη. Επιπλέον, πολλοί ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι με την ουλή από την τομή.