Καρκίνος του προστάτη

 • Βιοψία προστάτη.
 • Ριζική περινεϊκή προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτη.
 • Ριζική υπερηβική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτη.

Καλοήθεις παθήσεις του προστάτη και της ουροδόχου κύστης

 • Ανοιχτή διακυστική προστατεκτομή για υπερτροφία προστάτη.
 • Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστεως.
 • Αφαίρεση μεγάλων λίθων ουροδόχου κύστεως.
 • Μερική κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρα.
 • Επέμβαση μετατραυματικής ρήξης κύστεως.
 • Επέμβαση για κυστεοκολπικό ή κυστεοεντερικό συρίγγιο.

Κακοήθεις παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

 • Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου ουροδόχου κύστεως και δημιουργία νεοκύστης.

Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και του Ουρητήρα

 • Νεφρολιθοτομία για πέτρες στα νεφρά.
 • Ουρητηρολιθοτομία για πέτρες στον ουρητήρα.
 • Ανοιχτή πυελοπλαστική.
 • Μετεμφύτευση ουρητήρα (Παλινδρόμηση).
 • Ουρητηροστομία
 • Εμφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση ουρητήρα ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα.
 • Επέμβαση νεφρού και ουρητήρα επί τραυματισμού.
 • Μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση.
 • Ολική ουρητηρεκτομή.
 • Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης.
 • Πλαστική ουρητήρα (Μεγαλοουρητήρα).

Καλοήθεις παθήσεις του Νεφρού

 • Βιοψία νεφρού για αποκλεισμό καρκίνου νεφρού.
 • Ανοιχτή αφαίρεση απλής κύστης νεφρού.
 • Απλή ανοιχτή νεφρεκτομή.
 • Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού.

Κακοήθεις παθήσεις του Νεφρού

 • Ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή επί καρκίνου νεφρού.
 • Ανοιχτή μερική νεφρεκτομή επί καρκίνου νεφρού
 • Ανοιχτή ριζική νεφροουρητηρεκτομή για καρκίνο του ουρητήρα ή της νεφρικής πυέλου.

Παθήσεις των επινεφριδίων

 • Επινεφριδεκτομή

Παθήσεις των όρχεων

 • Βιοψία όρχεως
 • Ριζική ορχεκτομή με τοποθέτηση πρόθεσης επί καρκίνου όρχεως.
 • Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή επί καρκίνου όρχεως.
 • Διόρθωση υδροκήλης
 • Διόρθωση βουβωνοκήλης
 • Διόρθωση κρυψορχίας
 • Καθήλωση όρχεων (Ορχεοπηξία)
 • Διόρθωση Κιρσοκήλης

Παθήσεις ουρήθρας

 • Ουρηθρεκτομή επί καρκίνου ουρήθρας.
 • Διόρθωση υποσπαδία.
 • Πλαστική πεϊκού υποσπαδία.
 • Πλαστική οσχεϊκού ή περινεϊκού υποσπαδία.
 • Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας.
 • Επέμβαση για τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική.

Παθήσεις πέους

 • Ευθειασμός πέους
 • Μερική ή ολική πεεκτομή με βιοψία βουβωνικών λεμφαδένων επί καρκίνου πέους.
 • Διατομή βραχέος χαλινού.
 • Περιτομή
 • Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων.
 • Τοποθέτηση ενδοπεϊκής πρόθεσης για θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας.

Παθήσεις οσχέου

 • Χειρουργικός καθαρισμός οσχέου για γάγγραινα Fournier.

Ακράτεια ούρων

 • Ακράτεια ούρων
 • Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσης στον άνδρα (Ad Vance) και στη γυναίκα (TVT-O).
 • Τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα σε περίπτωση ακράτειας ούρων μετά από ριζική προστατεκτομή ή κυστεκτομή σε άνδρες.
 • Οπισθοηβική κολποανόρθωση (εγχείρηση κατά Burch).
 • Χειρουργική θεραπεία της πτώσης του πυελικού εδάφους στη γυναίκα (ιεροκολποπηξία χωρίς ή με ταυτόχρονη υστερεκτομή).
 • Τοποθέτηση Πλέγματος Κολπικής Ανάρτησης.

Γυναικολογικές παθήσεις

 • Πρόσθια κολπορραφία
 • Oπίσθια κολπορραφία
 • Aυξητική εντεροκυστεοπλαστική
 • Yστερεκτομή